KVALITET

 
Det siger næsten sig selv, at jeg ikke kan nå at gennemspille alle CD'er, som jeg indkøber til salg på siden cd6000. Men.. :
 
I mine indkøb er kravet til alle skiver, at der som et absolut maksimum er få og ubetydelige overfladeridser. Som hovedregel er der ikke engang det..! Hvis der endelig er et eksemplar med adskillige overfladeridser - så vil det normalt fremgå af CD'ens beskrivelse. Det vil i øvrigt kun forekomme i de mere 'sjældne titler'.
 
HVIS der endelig er tvivl om en CD er fejlfri i afspilning, så bruger jeg programmet
EAC (Exact Audio Copier) til at teste. Viser det 'ingen fejl' kommer skiven til salg.
Sådanne skiver vil fremover (fra april 2020) være mærket med 
 
Før CD'er udbydes tilbydes til salg er alle skiver totalt rengjorte - og alle CD-'kasser' er enten renset ned i sprit - eller er delvist, måske fuldstændigt udskiftet til intakte plastkasser. Dermed kommer du til at stå med et produkt i hånden, som jeg bestræber at skulle kunne gå for at være et pænt og fornuftigt eksemplar af din CD.